НОВИЯТ БРОЙ

РЕКЛАМА

Уважаеми колеги и партньори,

Предлаганите от Вашата фирма продукти на българския пазар, ориентирани към детско - юношеската възраст могат да намерят едно добро място за представяне в нашето специализирано списание. Предоставяме на Вашето внимание условията за участие чрез единични реклами и рекламни блокове.

Рекламна тарифа

Четвърта корица 700.00 лева
Втора корица 500.00 лева
Трета корица 400.00 лева
Реклама в книжното тяло 300.00 лева

Безплатно поставяне на фирменото Ви лого на сайта на списанието при три или повече публикации годишно.

Дизайн: Chess Game