НОВИЯТ БРОЙ

ЗА НАС

Уважаеми колеги и читатели,

От 2006 година “Чес гейм” ЕООД издава специализираното детско списание “Шах в училище”. В много училища на България шахматът е свободно избираем предмет, а нашето списание е допълнително учебно помагало. “Шах в училище” е насочено към подрастващите, а шахматът им дава възможност да изяват своите интелектуални заложби и да развият личностните си качества.
През изминалите години то се утвърди като основно издание за детско-юношеския шахмат в България. Радва се на голям интерес и популярност сред младите шахматисти. Списанието няма аналог в страните от Европейския съюз.
Шестте броя отразяват всички актуални шахматни събития у нас, както и участието на българските деца на международната шахматна сцена, включително на европейски и световни първенства. Непрекъснато увеличаваме броя на рубриките и темите, за да можем да обхванем възрастовата граница от 6 до 20 години, а автори са някой от най-изявените ни шахматни специалисти.
Списание “Шах в училище” е с красив дизайн, качествено печатно оформление и ще продължи да излиза шест пъти годишно. Адресирано е към детско-юношеските школи, детски градини и училища с преподаване на шах, както и към всички, които обичат древната игра. Разпространява се чрез абонаменти на шахматни клубове, общини, училища, както и на всички турнири за деца, които се провеждат в страната.
Засиленото присъствие на шахмата в обществото и неговият социален ефект, както и големият интерес на децата ни дава основание да продължим със същата амбиция и увереност от ползата на нашето списание за развитието на детско-юношеския шахмат в България.

Дизайн: Chess Game