НОВИЯТ БРОЙ

РЕКЛАМА

Уважаеми колеги и партньори,

Предлаганите от Вашата фирма продукти на българския пазар, ориентирани към детско - юношеската възраст могат да намерят едно добро място за представяне в нашето специализирано списание. Предоставяме на Вашето внимание условията за участие чрез единични реклами и рекламни блокове.

Рекламна тарифа

Четвърта корица                                     700.00 лева
Втора корица                                            500.00 лева
Трета корица                                            400.00 лева
Реклама в книжното тяло                       300.00 лева

Безплатно поставяне на фирменото Ви лого на сайта на списанието при три или повече публикации годишно.

Дизайн: 2009 Clp.Name