НОВИЯТ БРОЙ

АБОНАМЕНТ

Ако желаете да се абонирате за списание „Шах в училище”, можете да го направите по следния начин:

Да посетите офиса на редакцията и заплатите на място сумата за абонамента.

Да потвърдите на телефона на редакцията и оставите адреса си за получаване, а сумата за абонамента да преведете по банкова сметка:

ПИБ – централа
Банков код (BIC): FINVBGSF
IBAN: BG88 FINV 9150 10BG N0H8 XJ
Фирма „Чес Гейм” ЕООД


4 книжки – 12.00 лева

Дизайн: Chess Game